Nhiều di sản Hà Nội bị đe dọa xóa sổ

Nhiều di sản Hà Nội bị đe dọa xóa sổ
Tại hội nghị chuyên đề về công tác quản lý di sản văn hóa tại Hà Nội, Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý nêu vấn đề nhiều di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội trong...
Chat với BizLIVE