Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh

Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh

Thị trường phái sinh tập trung hoàn toàn khác với thị trường phái sinh phi tập trung (OTC) cho nên cần lựa chọn các công cụ phái sinh, hệ thống giao dịch, hệ thống thanh toán, bù...
Chat với BizLIVE