Ngân hàng trước sức ép tăng vốn…

Ngân hàng trước sức ép tăng vốn…
“Cuộc chiến” sinh tồn, sáp nhập, hợp nhất giữa ngân hàng với ngân hàng, giữa ngân hàng với các tổ chức tài chính lâu nay vốn đã căng thẳng nay lại càng quyết liệt hơn. “Tổng tư lệnh” ngành...

Rủi ro ngân hàng nhìn từ nhân sự

Rủi ro ngân hàng nhìn từ nhân sự
Các nhà quản lý ngân hàng đều cho rằng, cần tạo lập một ngôn ngữ chung cho cả hệ thống về chuẩn hóa khung năng lực. Đây là cơ sở khi các ngân hàng đều soi...
Chat với BizLIVE