Xây metro: Cần tầm nhìn rộng hơn!

Xây metro: Cần tầm nhìn rộng hơn!

Xây metro là phải nắm lấy cơ hội giãn dân ra xa trung tâm thành phố, thậm chí cần đưa cả các trung tâm thương mại và dịch vụ ra ngoài trung tâm hành chính.
Chat với BizLIVE