“Tư lệnh” của Hoàng Anh Gia Lai tại Nam Lào

“Tư lệnh” của Hoàng Anh Gia Lai tại Nam Lào
Ông ăn mặc như nghệ sĩ, nói năng, ngoại giao như đang làm nghệ thuật… nhưng trong công việc, quản lý dự án, doanh nghiệp lại theo tư duy của nhà kinh tế. Phong cách ấy của nghệ...
Chat với BizLIVE