“VN-Index sẽ trên dưới 700 điểm năm nay”

“VN-Index sẽ trên dưới 700 điểm năm nay”

Nếu nhìn về điểm số, thị trường chứng khoán hiện nay so với đáy thì cao nhưng so với những gì thực tế hiện hữu thì còn thấp. Thị trường chứng khoán đang hấp dẫn và...
Chat với BizLIVE