Thưởng cao có chống được tham nhũng?

Thưởng cao có chống được tham nhũng?

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã công bố dự thảo Thông tư liên tịch quy định việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng để lấy ý...
Doanh nghiệp hối lộ như... cơm bữa

Doanh nghiệp hối lộ như... cơm bữa

Việc đưa hối lộ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã trở thành... cơm bữa. Ở đây, doanh nghiệp đã vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân thúc đẩy tham nhũng.
Chat với BizLIVE