Mở hàng trên Facebook: Đố ai thu thuế?

Mở hàng trên Facebook: Đố ai thu thuế?

Cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc thu thuế từ các ông lớn Facebook, Google,... và cũng không thể kiểm soát được hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội ở Việt Nam, với...
Chat với BizLIVE