Hàng Việt quyết vào Wall Mart

Hàng Việt quyết vào Wall Mart
Nhiều lời hứa hẹn của các đại gia bán lẻ sẽ bán hàng Việt ở Mỹ, Pháp, Đức, Nhật. Tuy nhiên, đó chỉ là một hướng nhỏ trong chiến lược thúc đẩy tiêu thụ, quảng bá...
OTT sẽ thương mại hóa vào năm nay?

OTT sẽ thương mại hóa vào năm nay?

Ứng dụng thoại, nhắn tin miễn phí (gọi tắt OTT), có thể sẽ bắt đầu thương mại hóa vào năm nay thay vì miễn phí hoàn toàn như trước kia.
Chat với BizLIVE