Bộ Ngoại giao có tân Thứ trưởng

Bộ Ngoại giao có tân Thứ trưởng

Ông Đặng Hoàng Giang, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh kiêm Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao vừa được bầu giữ chức Thứ trưởng Bộ...
Chat với BizLIVE