Thi nhau “bức tử” sông Ngũ Huyện Khê

Thi nhau “bức tử” sông Ngũ Huyện Khê

Sông Ngũ Huyện Khê, đoạn chảy qua xã Dục Tú, huyện Đông Anh (Hà Nội), gần đây bị nhiều nhà dân lấn chiếm, làm nhà ra gần giữa lòng sông ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiêu thoát...
Chat với BizLIVE