Cắt liên lạc nếu không nộp hình chân dung?

Cắt liên lạc nếu không nộp hình chân dung?

Nếu không nộp hình chân dung chính chủ, khách hàng có thể bị cắt liên lạc. Đó là nội dung mà nhiều khách hàng của Viettel bị nhà mạng này hối liên tục trong hai ngày...
Chat với BizLIVE