“Rửa” tiền qua lương công nhân

“Rửa” tiền qua lương công nhân
Trên sổ sách thì người lao động được hưởng, nhưng thực tế thì không vì sau khi tiền đổ vào tài khoản, công nhân phải rút ra và nộp lại cho lãnh đạo phân xưởng.
Thất thu ngân sách từ khai khoáng

Thất thu ngân sách từ khai khoáng

Công nghiệp khai khoáng của Việt Nam đóng góp 11% cho GDP và 25% ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, ngành khai khoáng vẫn bị cho là lãng phí tài nguyên, hiệu quả đóng góp kinh tế...
Chat với BizLIVE