Nóng chất lượng đào tạo lái xe

Nóng chất lượng đào tạo lái xe
Gần 40 người dân huyện Ia Grai, Gia Lai vừa đổ ra Hải Phòng học và sát hạch giấy phép lái xe, tạo ra “sự kiện lạ”. Ðiều này tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn về chất...
Chat với BizLIVE