Lo mất dự án tỷ USD vì thiếu quy hoạch

Lo mất dự án tỷ USD vì thiếu quy hoạch

"Nếu không có quy hoạch ở cấp quốc gia thì địa phương không biết làm thế nào. Do đó, quy hoạch tổng thể quốc gia cần phải làm sớm", Thứ trưởng Đặng Hoàng An nói.
Chat với BizLIVE