Nhà ở sinh viên bỏ hoang đến bao giờ?

Nhà ở sinh viên bỏ hoang đến bao giờ?

Nhà ở sinh viên thiếu vốn nên bỏ hoang nhiều năm. Đề xuất chuyển nhà ở sinh viên bỏ hoang thành nhà ở xã hội chưa thực hiện được vì Hà Nội và Bộ Xây dựng...

BizTALK: “30 năm lan toả vốn FDI”

BizTALK: “30 năm lan toả vốn FDI”
Để đánh giá đúng về tác động lan tỏa của FDI, BizLIVE tổ chức BizTALK “30 năm lan tỏa vốn FDI” tại trung tâm hội nghị FLC Vĩnh Thịnh - tỉnh Vĩnh Phúc.

BizTALK “30 năm lan tỏa vốn FDI”

BizTALK “30 năm lan tỏa vốn FDI”
BizLIVE tổ chức BizTALK “30 năm lan tỏa vốn FDI” vào 14h Thứ 6 ngày 06/10/2017 tại trung tâm hội nghị FLC Vĩnh Thịnh - tỉnh Vĩnh Phúc.
Chat với BizLIVE