Tỉnh táo với tờ rơi quảng cáo bán nhà

Tỉnh táo với tờ rơi quảng cáo bán nhà
Tình trạng quảng cáo thiếu trung thực về nhà ở, căn hộ đang lan tràn trên mạng Internet, tờ rơi phân phát tại nhà dân, các giao lộ và cả trên báo, đài đang làm hoa mắt...
Chat với BizLIVE