Trụ sở xã vẫn “cửa đóng, then cài”

Trụ sở xã vẫn “cửa đóng, then cài”

Sự quyết liệt của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội trong việc kiểm điểm và chấn chỉnh những đơn vị bỏ bê công việc những ngày đầu năm làm cho hoạt động công sở trở lại...
Chat với BizLIVE