Kỷ luật 3 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Kỷ luật 3 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công và kỷ luật khiển trách hai Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Nguyễn Ngọc Đông.

“Nỗi đau” hậu cổ phần hóa

“Nỗi đau” hậu cổ phần hóa
Trước đây, Bộ GTVT từng được xem là bộ đi đầu trong cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ. Tuy nhiên, mới đây Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận quá...
Chat với BizLIVE