Doanh nghiệp Việt dự cảm về kinh tế 2015

Doanh nghiệp Việt dự cảm về kinh tế 2015
Chính phủ nên tổ chức nhiều hội thảo hơn và nói thật, nói sâu... để doanh nghiệp biết thực chất và thấy rằng mình đang đứng ở đâu để chuẩn bị để đối phó với những...
Chat với BizLIVE