Sắp công bố kết quả tổng kiểm tra Formosa?

Sắp công bố kết quả tổng kiểm tra Formosa?

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, kết thúc quá trình kiểm tra  3 doanh nghiệp đang hoạt động tại khu kinh tế Vũng Áng, Bộ sẽ công khai thông tin để người dân được rõ...
Chat với BizLIVE