VietBank có tân Tổng giám đốc

VietBank có tân Tổng giám đốc

Ngân hàng Nhà nước đã chính thức chấp thuận việc bổ nhiệm nhân sự làm Tổng giám đốc của Hội đồng quản trị VietBank.
Chat với BizLIVE