Hồ đập cạn nước, thủy điện lo sốt vó

Hồ đập cạn nước, thủy điện lo sốt vó
Khô hạn kéo dài tại khu vực Tây Nguyên và nhiều tỉnh miền Trung đang khiến nhiều nhà máy thủy điện trong khu vực thiếu nước phục vụ sản xuất, phát điện. Nhiều nhà máy đã phải...
Chat với BizLIVE