Hà Nội vẫn rào quanh công viên

Hà Nội vẫn rào quanh công viên
Ở các nước, hàng rào chỉ có ở những nơi riêng biệt như cung điện, còn lại những nơi mang tính chất sinh hoạt công cộng đều không có.
Cả nhà làm quan theo... đúng quy trình (!)

Cả nhà làm quan theo... đúng quy trình (!)

Sau huyện Mỹ Đức (Hà Nội), dư luận lại hoài nghi về việc bổ nhiệm nhiều người trong một gia đình giữ nhiều chức vụ quan trọng tại huyện An Dương (Hải Phòng)
Chat với BizLIVE