Doanh nghiệp bỏ ngỏ thị trường dễ tính

Doanh nghiệp bỏ ngỏ thị trường dễ tính

Ông Tạ Quang Hòa, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Maroc cho rằng, với thế mạnh sản xuất và xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản của nước ta, hiện có rất nhiều thị trường để...
Chat với BizLIVE