Từ tâm chấn Formosa: Chát mặn diêm dân

Từ tâm chấn Formosa: Chát mặn diêm dân
Xã Kỳ Hà cách hàng rào Formosa chỉ 8 km đường chim bay. Tại đây có đồng muối rộng 72 ha, thuộc diện lớn nhất của ngành muối Hà Tĩnh. Trời miền Trung đang nắng như đổ lửa ...
Chat với BizLIVE