Báo động “chảy máu” lao động nông thôn

Báo động “chảy máu” lao động nông thôn
Kết quả điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015 cho thấy, luồng di cư từ nông thôn ra thành thị đang quá lớn khiến các vùng nông thôn đối mặt nhiều khó khăn. Với thực tế...
Chat với BizLIVE