Giám đốc doanh nghiệp “đào” đâu ra thưởng Tết?

Giám đốc doanh nghiệp “đào” đâu ra thưởng Tết?
Thưởng Tết là khoản tiền mà các công ty, tổ chức đơn vị… thưởng cho người lao động vào dịp cuối năm. Dù ít hay nhiều thì cũng được coi là một “khoản” để người lao động ngóng chờ. Nhưng...
Chat với BizLIVE