Mở hướng cho hàng Việt vào siêu thị

Mở hướng cho hàng Việt vào siêu thị

Hoạt động kết nối hợp tác kinh doanh giữa nhà sản xuất và phân phối do các sở ngành của nhiều địa phương tổ chức đã giúp hàng Việt rộng đường ra thị trường.
Chat với BizLIVE