Trắng đêm canh mai Tết

Trắng đêm canh mai Tết
Những ngày này, người trồng mai ở Sài Gòn phải chống mắt để canh giữ những chậu mai giá cả trăm triệu ngoài lề đường. Họ không dám ngủ vì sợ trộm và canh để mai...
Chat với BizLIVE