Sắp “xóa sổ” hộ khẩu

Sắp “xóa sổ” hộ khẩu
Quy định “Công dân có quyền tự do cư trú và công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc” đã được hiến định tại Hiến pháp 2013. Tuy nhiên,...
Chat với BizLIVE