Ngắc ngoải với mía đường

Ngắc ngoải với mía đường

Giá đường thấp, sản lượng tồn kho nhiều sẽ làm các nhà máy đường và nông dân trồng mía ở ĐBSCL thêm một mùa thua lỗ
Chat với BizLIVE