Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng
Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tường Văn làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng và ông Nguyễn Thanh Tịnh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Chat với BizLIVE