Làm gì với loa phường?

Làm gì với loa phường?
Đầu tháng 3 tới, số phận loa phường sẽ được định đoạt sau một thời gian cơ quan chức năng tổng hợp ý kiến của người dân trên địa bàn thủ đô về vai trò của nó...
Chat với BizLIVE