Khan hiếm nhân lực ngành bán lẻ

Khan hiếm nhân lực ngành bán lẻ
Ngành bán lẻ đang “khan hiếm” rất nhiều nhân sự đã qua đào tạo, có chuyên môn, đặc biệt ngay cả nhân lực lao động việc làm sơ cấp cũng không dễ tuyển dụng...

Sếp ngân hàng liên tục từ nhiệm

Sếp ngân hàng liên tục từ nhiệm
Quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng đang bước sang giai đoạn 2, biến động vị trí lãnh đạo cấp cao tại các nhà băng cũng cùng với đó diễn ra nhộn nhịp.
Khủng hoảng di dân và những gì cần biết

Khủng hoảng di dân và những gì cần biết

Liên tiếp các thảm cảnh trên bộ và trên thuyền được cập nhật từng giờ. Làn sóng thông tin này tạo sức ép lớn, khiến bối cảnh của bức tranh tị nạn thay đổi liên tục,...
Chat với BizLIVE