HAR: Phát hành thêm gần 54,6 triệu cổ phần

HAR: Phát hành thêm gần 54,6 triệu cổ phần

Số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ dùng 151,8 tỷ đồng mở rộng quỹ đất mới; 314,2 tỷ đồng để hợp tác đầu tư dự án Boutique Hotel, Center Point, Dự án...
Chat với BizLIVE