24.000 tiến sĩ Việt Nam đang làm gì?

24.000 tiến sĩ Việt Nam đang làm gì?
Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục đào tạo, tính đến năm 2013 có 633 tiến sĩ là giảng viên các trường cao đẳng, 8.519 tiến sĩ là giảng viên các...
Chat với BizLIVE