Hiip: Bầu show thời công nghệ

Hiip: Bầu show thời công nghệ
Hiip là cầu nối của Influencer Marketing, có thể hiểu là tiếp thị thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội đến các khách hàng tiềm năng.
Chat với BizLIVE