Đừng hòng “phì phèo” nơi công cộng

Đừng hòng “phì phèo” nơi công cộng

Quận Bình Thạnh (TP.HCM) là địa phương đầu tiên ở TP.HCM kiên quyết phạt người hút thuốc lá nơi công cộng, dần xóa được những hình ảnh không hay...
Chat với BizLIVE