Đằng sau việc Vinalines bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Đằng sau việc Vinalines bổ nhiệm hàng loạt cán bộ
Ông Nguyễn Ngọc Huệ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải (HĐTV- Vinalines) vừa đề bạt, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ, thậm chí cả người không có quy hoạch vào chức vụ chủ chốt trước...
Chat với BizLIVE