VHC có đang thận trọng quá mức?

VHC có đang thận trọng quá mức?

Mặc dù nhìn thấy trước rất nhiều các yếu tố thuận lợi, nhưng VHC đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng với con số cực kỳ khiêm tốn. Liệu Ban lãnh đạo công ty có đang...
Chat với BizLIVE