Mua bán chui, 2 cổ đông của HHC và IDV bị phạt

Mua bán chui, 2 cổ đông của HHC và IDV bị phạt

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lần lượt ban hành Quyết định số 126, 127/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Tú Oanh (người có liên quan đến ông...
Chat với BizLIVE