Sáp nhập STB và PNB: Người lo, kẻ chờ

Sáp nhập STB và PNB: Người lo, kẻ chờ
Trong bối cảnh kinh doanh độc lập, STB đã chậm thanh toán cổ tức, nay nếu sáp nhập với PNB, gánh thêm nợ xấu thì các cổ đông của STB không những không thu được tiền...
Chat với BizLIVE