Hai thái cực của bức tranh ngân sách năm 2020

Hai thái cực của bức tranh ngân sách năm 2020
Có tỉnh mất cân đối thu chi nghiêm trọng đến mức phải xin "tạm ứng" từ Trung ương, song cũng có nhiều địa phương vượt qua những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai... để hoàn...
Chat với BizLIVE