Alibaba bán hàng vạn sản phẩm “ma”

Alibaba bán hàng vạn sản phẩm “ma”

Công ty Alibaba không có đất mà hợp tác với các cá nhân là chủ sử dụng đất để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là dự án "ma".
Khu dân cư “lụi” hơn 10 ha

Khu dân cư “lụi” hơn 10 ha

Cơ quan chức năng khẳng định chủ đất không có giấy phép đầu tư dự án, nhưng trên phần đất này đã được làm đường nhựa nội bộ, trồng trụ điện, phân lô bán nền.
Chat với BizLIVE