Trông chờ xây mới chung cư cũ

Trông chờ xây mới chung cư cũ

Từ đầu năm 2017, TP.HCM đã có kế hoạch xử lý 26 chung cư cũ; cùng với đó, sẽ xây dựng 6 chung cư mới, cải tạo, sửa chữa 10 chung cư, di dời 5...
Chat với BizLIVE