Bất an với thưởng Tết

Bất an với thưởng Tết
Chậm xây dựng quy chế thưởng Tết hoặc quy chế thưởng không rõ ràng là nguyên nhân gây tranh chấp lao động tại nhiều doanh nghiệp dịp cuối năm.
Chat với BizLIVE