Chủ tịch APG mua vào 1 triệu cổ phiếu

Chủ tịch APG mua vào 1 triệu cổ phiếu
Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị APG mới chỉ mua thành công 1 triệu cổ phiếu trên tổng số 1,5 triệu cổ phiếu đăng ký để nâng mức sở hữu tại...
Chat với BizLIVE