Cổ phiếu GAS có hồi sinh?

Cổ phiếu GAS có hồi sinh?

2015 không phải là một năm thành công của nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của Tổng công ty khí Việt Nam(GAS). Giá cổ phiếu này đã giảm từ mức đỉnh 78.400 đồng/cổ phiếu còn...
Chat với BizLIVE