Thêm 20 triệu USD cho phát triển tín dụng xanh

Thêm 20 triệu USD cho phát triển tín dụng xanh
Các dự án, phương án sản xuất kinh doanh có yếu tố tiết kiệm năng lượng, giảm thải CO2, và thân thiện với môi trường xã hội sẽ có thêm cơ hội được tiếp cận với...
Chat với BizLIVE